Sprog & kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogundervisning

 

Hvorfor lære at tale tysk?

 

Selv om alle tyskere lærer engelsk, er det forskelligt, i hvor mange år de gør det, og det afhænger af regionen. Kommer man for eksempel fra Sydtyskland lærer man fransk som det første fremmedsprog. Hertil kommer, at man i Tyskland har en langt mindre berøringsflade med det engelske sprog end i Danmark. Udenlandske film synkroniseres, og selv om man engang har lært engelsk i skolen, er det stadig ingen garanti, at man taler sproget. Topledelsen i Tyskland behersker som regel engelsk, og selv om engelsk er koncernsprog kan det se lidt anderledes ud hos salgsmedarbejderen, montøren eller teknikeren.

 

I min sprogundervisning koncentrer jeg mig om det tyske sprog og den tyske kultur. Herunder

 

·         konversation

·         forbedring af ordforrådet

·         korrespondance

·         forretningssprog

·         telefonkursus

.         Online undervisning via Skype

·         brush-up

·         grammatik m.m.

.         produktpræsentationer

 

Jeg tilbyder skræddersyede undervisningsforløb tilrettelagt efter elevernes individuelle niveau, hvor den tyske kultur er en fast bestanddel af undervisningens indhold. Niveauet fastsættes ved en enkel sproglig indplaceringstest.

 

Erfaringen viser, at enetimer eller hold af højst 3-4 personer giver de bedste og hurtigste resultater. Al undervisning bliver afholdt på kundens domicil, men kan også gennemføres andetsteds eller online.

 

Min målgruppe er danske erhvervsfolk: ledere på alle niveauer, marketingmedarbejdere, sælgere, teknikere, montører, handelsrejsende m.m.

 

Lingua-BC.com    Ulvefodvej 8, st. 3, 2300 København S     (  +45  26 74 60 96    e-mail: mail@lingua-bc.com